AVIS LEGAL

LegalCat Advocats & Consultors és conscient de la importància que té la confidencialitat i la protecció de dades personals dels usuaris. És per això que hem adaptat la nostra Política de Privacitat al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals .
Preguem als usuaris que revisin detingudament la nova Política de Privacitat i les Condicions d'ús, amb l'objectiu de conèixer tots els detalls sobre el tractament de les seves dades personals que LegalCat Advocats & Consultors està duent a terme.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D'acord amb el que estableix la normativa vigent, li informem que les dades personals que pugui facilitar durant l'ús de les webs www.legalcat.es i www.legalcat.cat (en endavant "el Web") seran tractades en qualitat de Responsable del tractament per LegalCat Advocats & Consultors, amb seu a a Lleida, Avinguda Prat de la Riba, núm. 57, 1º1ª, CP 25004.
Podrà posar-se en contacte amb el responsable a través del correu electrònic info@legalcat.es

Està obligat a facilitar dades personals?
La visita al Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l'ús d'alguns dels serveis disponible a la web depèn de l'emplenament de formularis d'informació personal.
Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la web són els necessaris per a prestar els serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessaris pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament aquests serveis. Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera òptima aquests serveis.

Amb quina finalitat tractarà LegalCat Advocats & Consultors les dades personals de l'usuari?
Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del lloc web seran tractades per LegalCat Advocats & Consultors d'acord amb la finalitat de gestió de les consultes gratuïtes per via telemàtica, així com la concertació de cita prèvia per a atenció personal a la seu del despatx. Respecte de la facilitació de l'adreça de correu de contacte o de número de telèfon, la finalitat serà la contestació a la sol·licitud realitzada.

Quines categories de dades de l'usuari tractarà LegalCat Advocats & Consultors?
Les dades personals necessàries per a la prestació dels serveis esmentats són els que indica el corresponent formulari habilitat a aquest efecte.

Durant quant de temps tractarà LegalCat Advocats & Consultors les dades personals?
Les dades de l'Usuari seran conservats mentre siguin necessaris per a la prestació dels serveis esmentats i, un cop finalitzada aquesta prestació, les seves dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l'usuari?
El tractament de les dades de l'Usuari per part de LegalCat Advocats & Consultors s'empara en la sol·licitud per part de l'Usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si s'escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades , i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A què destinataris es comunicaran les dades de l'usuari?
Les dades personals facilitades per l'Usuari no seran comunicades a tercers, llevat que això sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o quan l'usuari hagués acceptat expressament la seva comunicació. En ambdós supòsits, l'Usuari serà degudament informat d'aquesta possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.

Quina responsabilitat té l'usuari?
L'Usuari serà responsable que les dades que faciliti a LegalCat Advocats & Consultors siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui. Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a LegalCat Advocats & Consultors o a tercers.

Quins drets té l'usuari?
L'Usuari pot enviar un escrit a l'adreça del despatx o mitjançant correu electrònic a info@legalcat.es amb la referència "Protecció de Dades", adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
• Revocar els consentiments atorgats.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
• Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l'interessat consideri que LegalCat Advocats & Consultors ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.


És segur facilitar dades personals?
LegalCat Advocats & Consultors tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Pot canviar la política de privacitat?

LegalCat Advocats & Consultors es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 25 de maig de 2018

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les galetes?

Les cookies són petits arxius que contenen una determinada informació sobre la navegació de l'usuari a través de la pàgina web. Les galetes s'envien al navegador de l'usuari i s'emmagatzemen en el seu equip.


Finalitat de les galetes
Les cookies s'utilitzen per captar informació sobre la navegació de l'usuari per, mitjançant l'anàlisi de la mateixa, esbrinar com l'usuari interactua amb www.legalcat.es i així optimitzar l'experiència de la seva navegació.

Tipus de galetes
Les cookies que utilitzem són:

- Galetes d'anàlisi (Google Analytics): Permeten el seguiment i anàlisi del comportament de l'usuari per tal d'introduir millores en funció de l'ús que fa l'usuari de la pàgina web i dels serveis.
Segons assenyala Google, Google Analytics és una eina gratuïta d'anàlisi web de Google que principalment permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita galetes en el domini del lloc al que et trobes i utilitza un conjunt de galetes anomenades "__utma" i "__utmz" per recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar usuaris individuals.


Més informació sobre Google Analytics a:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


- Galetes tècniques: Permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels seus diferents opcions o serveis.
- Galetes plug in: Trucades també galetes de complement, s'utilitzen per intercanviar continguts socials. Les xarxes socials emmagatzemen i accedeixen a aquest tipus de cookies en l'equip terminal de l'usuari permetent a la xarxa social identificar-ne els membres mentre aquests interactuen amb els complements.
- Galetes de reproductor multimèdia: Emmagatzemen dades d'índole tècnica, necessaris per reproduir continguts de vídeo o àudio, mantenint una adequada velocitat de connexió, qualitat d'imatge i paràmetres d'emmagatzematge temporal.

Desactivar les galetes
Els usuaris poden rebutjar la possibilitat que utilitzem les cookies al seu equip terminal mitjançant la configuració del seu navegador, però això comportarà una experiència de navegació menys satisfactòria que fins i tot pot arribar a ser defectuosa. Per a més informació sobre la desactivació de cookies visita:
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES


LEGALCAT® és nom comercial registrat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme amb el núm. 307.272 i així mateix el seu logotip amb el núm. 352.632


© LegalCat 2008-2019. Tots els drets reservats.